09 septiembre 2015

Noemí Bosch de SOM sindicalistes, urgències de la Vall d'Hebron estan saturades

Noemí Bosch de SOM sindicalistes, urgències de la Vall d'Hebron estan saturades
L'hospital Vall d'Hebron, centre de referència i un dels més damnificats per les retallades en sanitat, per sobre dels cent milions d'euros, està col·lapsat, fins i tot la companya entrevistada, treballadora del centre té problemes per aconseguir cita en el mateix .

Així ho denuncia el personal sanitari, en concret la zona de SOM sindicalistes Catalunya, que assenyala com 48 malalts esperen en llits d'hospitalització i 20 d'ells porten més de 24 hores.

Denuncien que s'ha deixat d'invertir a l'hospital, que no es cobreixen baixes i que es deriva a la privada pel que entenem que diners si que es té però invertit en la sanitat privada.

El hospital Vall D`Hebrón, centro de referencia y uno de los más damnificados por los recortes en sanidad, por encima de los cien millones de euros, está colapsado, incluso la compañera entrevistada, trabajadora del centro tiene problemas para conseguir cita en el mismo.

Así lo denuncia el personal sanitario, en concreto la zona de SOMS sindicalistes Catalunya, que señala como 48 enfermos esperan en camas de hospitalización y 20 de ellos llevan más de 24 horas.

Denuncian que se ha dejado de invertir en el hospital, que no se cubren bajas y que se deriva a la privada por lo que entendemos que dinero si que se tiene pero invertido en la sanidad privada.